TR  |  EN  |  RU
turkey turkey   azerbaijan kazakhstan kyrgyzstan turkmenistan uzbekistan kktc qha TAT BAŞQ
Ana Sayfa
Birlik Hakkında
Üye Haber Ajansları
Bildiri
Başkanın Mesajı
Tüzük
HaberlerKTMM, AHISKA TÜRKLERİNE HAKLARININ İADESİ KONUSUNDA GÜRCİSTAN'A DANIŞMANLIK YAPACAK
AKMESCİT/SİMFEROPİL, 19.09.2011 (QHA) – Kırım Tatar halkının sürgün yerlerinden anavatanı Kırım’a geri dönüşü konusunda geniş analitik bilgilere sahip olan Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM), Ahıska Türklerinin sürgün yerlerinden anavatanına geri dönüş sürecini gerçekleştiren Gürcistan’a danışmanlık yardımında bulunacak.
Kırım Tatar Milli Meclisinin verdiği bilgiye göre KTMM Başkanı, Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, bu konuyu 17 Eylülde Gürcistan Sürgünden Dönen Vatandaşlar, İşgal Edilmiş Bölgeler ve İskân Bakanlığı temsilcileriyle görüştü. Görüşmeye Gürcistan tarafından Gürcistan Sürgünden Dönen Vatandaşlar, İşgal Edilmiş Bölgeler ve İskan Bakanlığı Haklarının İadesi Müdürlüğü Başkanı İrakliy Kokayya, göçten sorumlu uzman Georgiy Ninua, göç ve hakların iadesinden sorumlu uzman Konstantin Petradze katıldı. KTMM tarafından görüşmede KTMM 1.Başkan Yardımcısı, Dünya Kırım Tatar Kongresi Başkanı Refat Çubarov, KTMM Dış İlişkiler Bölümü Başkanı Ali Hamzin ve KTMM Sekreterliği Başkanı Zair Smedlayev yer aldı.
İrakliy Kokayya, 1944 yılında Gürcistan’dan Orta Asya’ya sürgün edilen Ahıska Türklerine haklarının iadesi sürecinin Gürcistan’ın “1940’lı yıllarda SSCB’nin İktidarı Tarafından Sürgün Edilen Şahıslara Haklarının İadesi” kanununa göre geçekleştirdiğini söyledi. Kokayya, Ukrayna’nın, sürgünden dönen Kırım Tatar halkının vatana geri dönüşü, iskânı ve Ukrayna toplumuna entegrasyonu konusunda büyük tecrübeye sahip olduğunu dile getirdi. Gürcistan Sürgünden Dönen Vatandaşlar, İşgal Edilmiş Bölgeler ve İskan Bakanlığı Haklarının İadesi Müdürlüğü Başkanı İrakliy Kokayya, bu tecrübenin şu etapta Gürcistan tarafından analiz edilmesi ve Ahıska Türklerinin geri dönüşü sürecinde uygulanması açısından önemli olduğunu vurguladı.
KTMM Başkanı, Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Gürcistan ve bu ülkenin şimdiki yönetiminin Ahıska Türklerinin Gürcistan’a geri dönüşü ve yerleşmesiyle ilgili sorunların çözüm yollarını arayış çabalarını takdirle karşıladığını dile getirdi. Kırımoğlu, Gürcistan’ın ihtiyaç duyması halinde Kırım Tatarlarının SSCB’nin dağılmasından sonra Ukrayna’ya geri dönüşü ile ilgili elde edilen analitik bilgiyi vermeye ve bağımsız uzman olarak danışmanlık yapmaya hazır olduğunu kaydetti.
KTMM Başkanı, Kırım Tatarının, Ahıska Türkleri gibi başka vatanlarının olmadığına dikkat çekti. Kırımoğlu, “Bunun için 20. yüzyılda sürgün trajedisini yaşayan söz konusu halkların tarihi anavatanlarının içinde bulunduğu Ukrayna ve Gürcistan, bu halkların sorunlarının zor olduğunun farkına varıp Avrupa’nın kabul ettiği insan halkları, ulusal azınlıklar ve yerli halkların hakları normlarıyla ilgili sorunların çözümünde bu sorunların çözümünü öncelikli görev olarak görmeli.” dedi.
Dünya Kırım Tatar Kongresi Başkanı (DKTK) Refat Çubarov, 20.yüzyılda Sovyet İmparatorluğunun komünizm rejiminden eski SSCB’de bulunan tüm halkların zarar gördüğünü, bu rejimin işlediği en ağır suçlarından birisinin sürgün edilen halkların sorunları olduğunu kaydederken Kırım Tatarları ve Ahıska Türklerinin sorunlarının 21. yüzyılda çözülmeyen sorunlar olarak kalmaya devam ettiğini söyledi.
Çubarov, Kırım Tatarlarının sürgünden geri dönmesi ve yerleşmesiyle ilgili sorunların çözümü konusundaki Ukrayna’nın tecrübesi hakkında bilgi verdi. DKTK Başkanı Çubarov, bu tecrübeyi olumlu olarak değerlendirdi. Kırım Tatarlarının dönüş ve iskanı konusunda en önemli unsurlar olan Ukrayna vatandaşlığına geçme ve ikamet olma sorunların Ukrayna mevzuatı çerçevesinde devamlı olarak çözüldüğünü belirten Çubarov bunun sürgünden dönen Kırım Tatarları için ilk etapta çıkan sorunların çözümünü sağladığını söyledi.
Refat Çubarov, Kırım Tatar Milli Meclisinin sürgünden dönen vatandaşlara haklarının iade edilmesine yönelik Sürgün Yasasının hazırlıklarına katılım tecrübesi hakkında bilgi verdi. Çubarov, bu yasanın Ukrayna için önemli olduğunu belirterek yasanın, 2004 yılında Ukrayna Parlamentosunun kabul ettikten sonra dönemin Cumhurbaşkanı Leonid Kuçma’nın (1994-2005) vetosuna takılan bu yasanın kabul edilmesiyle ilgili günümüz etabında var olan zorluklar hakkında bilgi verdi. DKTK Başkanı, Ahıska Türklerinin güvendiği halkın temsilcilerinin Ahıska Türklerine haklarının iadesi sorunlarının çözümüne dahil edilmesinin önemli olacağını dile getirdi.
KTMM Dış İlişkiler Bölümü Başkanı Ali Hamzin, Ukrayna’nın sürgünden dönen Kırım Tatarları ve onların torunlarına Ukrayna vatandaşlığının verilmesi konusunda olumlu tecrübeye sahip olduğunu ve bu tecrübesinin Gürcistan için değerli bir bilgi olacağını söyledi. “Soydaşlarımızın Ukrayna toplumuna entegrasyonu süreci için önemli olan vatandaşlık, herkesi kapsayan esaslarda, yasada belirtilen kökenine göre Ukrayna vatandaşlığı prensibine göre düzenlenmektedir. Kökenine göre Ukrayna vatandaşlığı, bir Kırım Tatarının Ukrayna kökenli olduğunu belgeleyen evrakların ibraz edilmesi üzerine verilir.” dedi. Hamzin, bu sorunun Kırım Tatarlarının Kırım’a geri dönüşünden sonra Ukrayna Anayasası, Ukrayna “Göç Kanunu” ve Ukrayna Vatandaşlığı kanunlarınca yeteri kadar yüksek düzeyde düzenlendiğini kaydetti. Hamzin, bu sayede Ukrayna mevzuatının üst düzey uluslararası teşkilatlar tarafından liberal ve demokratik olarak değerlendirildiği ve onlardan olumlu not aldığını söyledi.
Refat Çubarov, Ukrayna’nın “Ukrayna Vatandaşlı Yasası”nın daha etkili olması amacıyla 2003 yılında emsali olmayan bir adım atarak Özbekistan yönetimine 1996 yılında Ukrayna ile Özbekistan arasında imzalanan ve iki ülke arasında çifte vatandaşlık olaylarından kaçınılmasını öngören anlaşmanın iptal edilmesi konusunda başvurduğunu belirtti. Çubarov, Ukrayna yönetiminin bu adımı yorumlarken “Bu adım, Ukrayna’nın sürgün edilen Kırım Tatarlarının anavatanına geri dönüş hakkı konusunda sorumlu yaklaştığını gösteriyor.” dedi.
KTMM Başkanı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, “Günümüzde Ukrayna’da Kırım Tatarlarının Ukrayna’da haklarının iadesiyle ilgili bir takım zor sorunlar olsa bile, Kırım Tatar Milli Meclisi bundan dolayı Kırım Tatar halkının kaderi konusunda uluslararası forumun yapılması konusunda geniş danışmalar yapsa bile sürgünden dönen vatandaşların sorunlarının çözümü konusundaki Ukrayna’nın tecrübesi değerli bir tecrübedir ve Gürcistan bu konuda Ukrayna’daki uygulamalardan faydalanabilir” dedi.
Görüşmede Kırım Tatar halkının sorunları ve 2008 yılında meydana gelen Gürcistan-Rusya savaşından sonra Gürcistan’ın kalkınması ile ilgili bir takım sorunlar da ele alındı.
Osman Bayramaliyev
 
  TKA 2008